​​Spring Microservices in Action (2017)

​​Spring Microservices in Action (2017)

Авторы: John Carnell

Форматы: pdf

Көлемі: 5MB

Жүктелген саны: 1753

Кітапты жүктеу PDF

Онлайн оқу

Сипаттамасы:
Микросервис - бұл бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу стилі, бұл бағдарлама бірнеше байланыс қызметтеріне бөлінеді (әдетте HTTP арқылы). Бұл нұсқаулықта сіз Java бағдарламалау тілін және Spring қолдана отырып, микросервистік қосымшаларды құруды үйренесіз. Кітапта нақты қосымшалар мен бағдарламалардың мысалдары келтірілген, сонымен қатар микросервистер мен танымал архитектуралық шаблондар құру принциптері сипатталған.